Hotline: +421 (650) 44 00 00
Streda, 24. júl 2019, meniny má Vladimír. | V ponuke máme 7 voľných miest.

Registrácia

Portál BurzaBrigád sa nezaoberá zberom údajov o Klientoch ani ich ďalším využívaním ako hlavnou činnosťou. Zber údajov realizovaný formulármi je vedľajšou nevyhnutnou črtou služieb, ktoré stránka poskytuje firmám aj fyzickým osobám.

Údaje zozbierané formulármi na stránke, najmä údaje osobného charakteru ako sú mená, adresy, dátumy, kontakty pre elektronickú komunikáciu a iné, nebudú v žiadnom prípade poskytnuté tretej strane, a to zdarma ani za odplatu, a takto vytvorená databáza nebude tretej strane ani zapožičaná.

Všetky údaje sú chránené ako fyzicky tak aj elektronickými prostriedkami tak, aby nedošlo k ich zneužitiu.

Základné údaje
 

 


 

 

Fakturačná adresa
Korešpondenčná adresa
 

 

 

 

Kontaktná osoba 

Charakteristika spoločnosti
 
BurzaBrigad.sk Hotline: +421 (650) 44 00 00